Lånebaserad crowdfunding

Crowdfunding gör det möjligt för fastighetsutvecklare och företag att få finansiering direkt från investerare, "the crowd", istället för att gå till banken. Genom crowdfunding kan alltså privatpersoner och företag låna ut pengar till exempelvis fastighetsutvecklare och få ränta varje månad samtidigt som företag får finansiering.

Crowdfunding via Kameo är ett alternativ och komplement till traditionella finansierings- och investeringskällor. Crowdfunding för fastighetsprojekt har ökat markant de senaste åren och ser ut att fortsätta växa i takt med att det blir allt svårare för företag att få full finansiering via banken. Dessutom upptäcker allt fler investerare fördelen med att få en passiv inkomst genom crowdfunding.

Crowdfunding via Kameo

1. Låneansökan

Fastighetsutvecklare eller företagare i behov av finansiering fyller i en låneansökan digitalt och får ett snabbt besked om de är kvalificerade för att låna pengar genom crowdlending på Kameos plattform.

2. Kreditanalys

Kameo utvärderar de uppgifter som lämnats tillsammans med kreditbetyget från UC och Bisnode. Detta leder till ett samlat kreditbetyg som avgör räntan på lånet.

3. Auktion

När ett företag fått finansiering beviljad publiceras lånet på plattformen. När lånet fulltecknats, ingås ett låneavtal mellan företaget och investerarna. 

4. Återbetalning

Företagen betalar ränta varje månad och investerarna får därmed månadsvis avkastning. Kameo hanterar alla betalningar.

Betalningsflöde med crowdfunding

Kameo koncept

När de totala investeringarna i ett lån har nått upp till summan som ett företag har ansökt om, betalas investerarnas kapital ut till företaget. Låntagaren betalar sedan räntor varje månad till investerarna och amorteringar betalas antingen månadsvis, kvartalsvis eller på slutdagen.

Alla betalningar genomförs av Kameo och går via ett klientmedelskonto i DNB. Anledningen till detta är att det ska vara en helt säkert att sätta in pengar på ett Kameo-konto. Kapitalet på klientmedelskontot är skyddat av insättningsgarantin.

Först när en investerare väljer att investera i ett projekt på Kameos plattform, blir kapitalet utsatt för en viss risk. Kameo ApS har tillstånd i Danmark som betalningsinstitut, samt tillstånd från det danska Finanstilsynet att genom filial tillhandahålla betaltjänster i Sverige. Vi sköter alla processer och penningtransaktioner mellan låntagare och investerare, inklusive ränteutbetalningar.

Aktiebaserad vs. lånebaserad crowdfunding

Lånebaserad crowdfunding innebär att en grupp privata och/eller professionella investerare lånar ut kapital till ett fastighetsprojekt eller företag. För detta får investerarna räntebetalningar och amorteringar.

Förhållandet regleras av ett bindande låneavtal som anger räntan, den underliggande säkerheten och lånets löptid. Detta skiljer sig från aktiebaserad crowdfunding, vilket avser investeringar i ett företags aktier.

Genom aktiebaserat crowdfunding säljer ett företag aktier till intresserade investerare, dessa blir då minoritetsägare i företaget utan garantier att få tillbaka sina investeringar.

Lånebaserad crowdfunding, eller crowdlending, är annorlunda. Företaget eller fastighetsutvecklaren har då en skyldighet att betala tillbaka investeringen.

Eftersom det finns en skyldighet att betala tillbaka är lån endast beviljade till företag som har varit aktiva under några år och har ett positivt kassaflöde, eller fastighetsprojekt med god säkerhet.

Lånekapital har högre prioritet än aktiekapitalet när det kommer till konkurs. Det betyder att om ett företag inte kan betala tillbaka lånet eller räntorna kommer aktiekapitalet och aktieägare att drabbas av de första förlusterna. Med andra ord, aktiekapital fungerar som en skyddande kudde för investerare i ett lån.

Därtill stöds alla lån via Kameo av säkerhet. För fastighetslån säkerställs oftast lånet av pant i fastighet. Det betyder att om det låntagande företaget inte kan betala tillbaka lånet kan fastigheten säljas och intäkterna användas till att i första hand betala investerarna i lånet. Det kapital som finns kvar efter att långivarna har fått betalt går till aktieägarna. Generellt är därför lånebaserad crowdfunding en säkrare investering än aktiebaserad crowdfunding.